tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Sverige - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

AFFÄRSRÄTT

INTERNATIONELL-AFFRSRTT Sverige - H I Juristbyrå Stockholm

Vi är din Juristbyrå med en bred kunskap inom affärsjuridik och kan företräda ditt företag eller organisation i olika affärsjuridiska uppdrag. Våra jurister kan med korrekt juridisk rådgivning inom alla affärsjuridiska frågor samt som ombudsbiträde bistå dig i som utanför domstol. Vänta inte tills det är för sent! Få kontakt med en affärsjurist idag.

Läs mer

FAMILJERÄTT

FAMILJERTT Sverige - H I Juristbyrå Stockholm

Vi arbetar med familjerätt och upprättar avtal såsom testamenten, äktenskapsförord,samboavtal och andra avtal samt bistår med juridisk rådgivning- och lösningar. Vi står också på våra klienters sida i olika processen i domstol och andra processuella förfaranden. Det kan också gälla umgängesrätt och vårdnad m.m..

Läs mer

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

UPPEHLLS Sverige - H I Juristbyrå Stockholm

Är Du i behov av juridisk hjälp kring uppehållstillstånd? Kontakta oss på HI Juristbyrå så bistår vi Er med vår juridiska expertis och försvarar Dina rättigheter mot migrationsverket och försvarar Era rättigheter!

Läs mer

Internationell affärsrätt

AFFRSRTT Sverige - H I Juristbyrå Stockholm

Vi på H I Juristbyrå med ett brett kontaktnät kan hjälpa internationella företagare att etablera sig i Sverige.

Läs mer

Affärsrätt, Avtalsrätt, Familjerätt, migrationsrätt

HI Juristbyrå kännetecknas av engagemang för privatpersoners och företags rättigheter. Vi kan bistå dig med kvalificerad juridisk rådgivning inom många olika juridiska rättsområden bl.a. affärsrättsliga spörsmål, avtals- och kontraktsrätt, vård- och familjerätt samt uppehållstillstånd och migration. Vår verksamhet innefattar huvudsakligen humanjuridik och affärsjuridik både i Sverige och internationellt.

Vi hjälper dig med uppehållstillstånd | arbetstillstånd och migration
Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet inom Migrationsrätt. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde efter förordnanden från domstol och migrationsverket och vi därtill bistår våra klienter genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet och vägen till ett nytt liv i Sverige. Vi tar Er strid mot migrationsverket och tar frågor som rör avslag, avvisning-och utvisning inom migration och uppehållstillstånd. Söker du uppehållstillstånd i Sverige, då kan våra jurister hjälpa dig. Vi är specialister inom uppehållstillstånd - och migrationsrätt talar flera språk flytande. Våra jurister talar också engelska, kurdiska, persiska, syrianska/assyriska, spanska. Vi tar Din rätt tillvara och hjälper Dig att få rättvisa.

Vi är affärsjuridisk Juristbyrå med juridisk kunskap om internationella uppdrag
Vi är en internationell Juristbyrå grundad i Stockholm. Vi är ombud för flera utländska och inhemska företag, företagare och investerare inför olika internationella uppdrag. Våra jurister har expertis inom rådgivning och hantering av internationell affärsrätt, franchise och master franchiseavtal, och kan företräda våra klienter vid tvister och andra juridiska förfarande. Vi är stolta över att representera dig, oavsett om du är en stor eller ett nyetablerat företag. Vi på HI Juristbyrå med ett brett kontaktnät kan hjälpa internationella företag att etablera sig i som utanför Sverige. Några av våra klienter är ledande svenska och internationella företag och vi som en affärsjuridisk Juristbyrå med olika internationella uppdrag värnar alltid om sina klienters intressen och mål. 

Våra jurister med bred kompetens och resurser är verksamma i olika internationella uppdrag som juridiska ombud. Våra jurister upprättar och granskar avtal på olika språk.
Kontakta HI Juristbyrå för vägledning och juridisk rådgivning.

 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E