tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Nyheter - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen

 

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för H I Juristbyrå AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Det kommer bli svårt att få uppehållstillstånd i Sverige.

Riksdagen sa ja till Regeringens förslag.

Denna lag träder i kraft 21 juli 2016 och gäller för asylsökande som har fått sin asylansökan registrerad hos den svenska Migrationsverket efter den 24 november 2015.

Nytt gällande arbetstillstånd

 

Enligt Migrationsöverdomstolens beslut kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas under förutsättning av att villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda under alla tidigare tillståndsperioder.

Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar

Flyktingar som beviljas att få skydd i Sverige ska numera få tidsbegränsade uppehållstillstånd och inte permanenta uppehållstillstånd vilket är enligt utlänningslagen i dagsläget. Enligt regeringen ska den tillämpande lagen gälla i tre år från och med att uppehållstillstånd beviljas. 

Migrationsdomstolen stoppar alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen

Två överföringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen har stoppats av Migrationsdomstolen.
Även om Migrationsverket tills vidare stoppar alla överföringar till Ungen, delar inte Migrationsverket Migrationsdomstolens bedömning och kommer att överklaga domstolens dom.

Ny asylprocess

Migrationsverket har anställt flera handläggare för att minska väntetiderna för asylsökande. Självklart tar det tid för att de nyanställda handläggarna ska lära sig att ta rättssäkra beslut, men det är till stor hjälp för migrationsverket. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E