tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

UPPEHÅLLSRÄTT FÖR EN TREDJELANDSMEDBORGARE SOM ÄR FAMILJEMEDLEM TILL EN EU-MEDBORGARE

Skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige.

Den grundläggande skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige är att EU-medborgaren inte behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för att få en laglig rätt att vistas i Sverige. Detta då EU-medborgaren omfattas av den fria rörligheten som är en grundprincip som garanteras inom EU. För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett uppehållskort som baserar sig på EU-rätten och inte nationell lagstiftning. 

 

Den tillfälliga lagen förlängs

3 MÅNADERS UNDANTAG FRÅN FÖRSÖRJNINGS- OCH BOSTADSKRAVET

Den 18 juni 2019 beslutade regeringen om att en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska träda ikraft den 20 juli 2019.

Denna lag skiljer sig på vissa sätt från den tidigare tillfälliga lagen vilket vi kommer berätta om i det följande.

Certifikat Arbetsgivare

 

Du som är en medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver ett arbetstillstånd. En sådan ansökan behöver genomföras i ditt hemland och du får enbart resa in i Sverige för att arbeta efter att din ansökan om arbetstillstånd har blivit godkänd av Migrationsverket.

Överklaga beslut från migrationsverket
 
Om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen inom 3 veckor från det datumet du blivit delgiven (den dag du läser beslutet). 
 

Överklaga en myndighetsbeslut
 
Om du har fått ett beslut från en myndighet som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor det datumet du blivit delgiven (den dag du läser beslutet).  Det kan röra sig om beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Transportstyrelsen eller Socialstyrelsen.

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

Den nya lagen gäller från 1 juni och vi på H I Juristbyrå kan med hjälp av den nya lagen hjälpa vissa personer att få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasium. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E