tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 FAMILJERÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Femårsregeln - Jämkning av bodelning

 

Om makar inte har ett äktenskapsförord i samband med skilsmässa så delas enligt huvudregeln värdet av deras egendom lika vid separationen. Egendomen ovan kallas för giftorättsgods och det gäller oavsett vem som köpt egendomen. Det finn dock ett undantag som kan göras gällande när det varit fråga om mycket kortvariga äktenskap.

Familjerätt

HI Juristbyrå arbetar vi med familjerätt och upprättar avtal som testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckning och andra avtal. Vi erbjuder även juridisk rådgivning och ger lösningar på juridiska frågeställningar.

Om ditt ärende tas till domstol kan en jurist från vår advokatbyrå stå vid din sida i processen.

Vårdnad, boende, umgänge och barnets bästa

 Vårdnad – Vem har rätt till vårdnaden?

Att ha vårdnad om sitt barn innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren har en rätt men också en skyldighet att bestämma i frågor rörande barnets skolgång, sjukvård, ansökan om pass etc.

Underhållsbidrag till barn

Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andre föräldern betala underhållsbidrag.

Underhållsbidragets storlek beror på hur barnets behov ser ut och på hur föräldrarnas totala ekonomi ser ut.

En förälder kan i vissa fall bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord och gåvobrev

Skilsmässa
Om du är gift och vill skilja dig måste du ansöka om äktenskapsskillnad hos Tingsrätten. Olika handlingar ska bifogas i ansökan. Bland annat ska en blankett fyllas i. Vilken blankett som blir aktuell för dig i ditt fall beror på ifall du och din partner är överens om äktenskapsskillnaden eller ej. Samma sak gäller för registrerat partnerskap.

Privat- och familjerätt

Vi är en humanjuridisk byrå med fokus på bl.a. familjerätt.

På HI Juristbyrå arbetar vi med familjerätt och upprättar avtal som testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckning och andra avtal.

Vi erbjuder även juridisk rådgivning och ger lösningar på juridiska frågeställningar. Om ditt ärende tas till domstol kan en jurist från vår Juristbyrå stå vid din sida i processen.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E