ANLITA EN KUNNIG JURIST

 

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

Den nya lagen gäller från 1 juni och vi på H I Juristbyrå kan med hjälp av den nya lagen hjälpa vissa personer att få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasium. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

Återreseförbud till Sverige och Schengenländer

Återreseförbud till Sverige och Schengenländer
Om du av Migrationsverket får avslag på din ansökan har du två val:

Acceptera beslutet och återvända till ditt hemland 

Att överklaga migrationsverkets beslut

Återreseförbud kan beslutas om du inte lämnar Sverige inom skälig tid. När du ska lämna Sverige motiveras i beslutet och detta innebär att du inte får återvända till någon av Schengenländerna enligt beslutet och inom en viss tid som också anges av Migrationsverket. Migrationsverket kan också meddela om återreseförbud om myndigheten tror att du inte kommer att återvända frivilligt. 

Uppehållstillstånd i Sverige (Del2)

Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd - Särskild anknytning till Sverige

Särskild anknytning till Sverige kan enligt förebeten betyda både familjeanknytning och anknytning till det svenska samhället, till exempel genom att utlänningen har kommit in på den svenska arbetsmarknaden. 
För att särskild anknytning genom arbetsmarknaden ska anses föreligga krävs enligt praxis två års anställning på heltid. Det krävs även att anknytningen till arbetsmarknaden ska ha etablerats under den tid som sökanden haft uppehållstillstånd eller under annan laglig vistelse t.ex. under tiden ansökan är under prövning. Det ankommer på sökanden att visa att särskild anknytning till Sverige genom etablering på arbetsmarknaden föreligger (MIG 208:10 och 2008:11).
 

Hur bedömer Migrationsverket om särskild anknytning föreligger 

Vid prövning av om särskild anknytning till Sverige föreligger ska det göras en samlad bedömning av samtliga omständighet i ärendet. Omständigheter som kan vägas in är t.ex. anställning, engagemang föreningslivet, studier, släktanknytning m.m.. Anpassningen till det svenska samhället på annat sätt, såsom tillägnade kunskaper idet svenska språket, familjeanknytning och lång legal vistelsetid bör också beaktas vid bedömningen av om utlänningen fått särskild anknytning till Sverige. 
 
 
 

Vuxna barn beviljades uppehållstillstånd - beroendeförhållande till fadern

Vuxna barn beviljades uppehållstillstånd - beroendeförhållande till fadern

Särskilt beroendeförhållande till föräldrar för uppehållstillstånd i Sverige.

Två vuxna barn beviljades uppehållstillstånd på grund av beroendeförhållande till fadern, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det ena personen var en 19-årig pojke som åberopade att han hade ett särskilt beroendeförhållande till sin pappa i Sverige.

Fler artiklar...

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb

 

IRAN 
Unit #3, Khavaran Bldg,
Abresan St, Tabriz